Informasjon som vi samler inn

I denne delen av våre retningslinjer for personvern, vi diskutere detaljene vi kan samle om deg i forbindelse med din bruk av tjenestene, som kan inkludere «personlig informasjon» (dvs. informationthat vi kan bruke til å identifisere deg, for eksempel navn eller e-postadresse) og «Ikke-personlig informasjon» (dvs. informasjon vi ikke bruker til å identifisere deg). Som beskrevet nedenfor kan vi forbinde ikke-personlig informasjon med personlig informasjon, og ved å gjøre slik informasjon blir personlig informasjon.

Registrering. Når du registrerer deg for å bli medlem av Skeletory.com, ber vi om visse personlige opplysninger fra deg som navn og e-postadresse, postnummer, yrke, yrke og spesialitet. You can choose to update and / or supplement the personal information that you provided upon registration at any time through your account settings.

Offentlige fora: Når du legger inn en kommentar på et diskusjonsforum eller et annet offentligt forum, vil ditt brukernavn, spesialitet og grad bli vist sammen med din kommentar. Du kan velge å vise tilleggsinformasjon i den offentlige forum profil ved å justere diskusjonsprofilinnstillingene, og i noen tilfeller kan du være i stand til å tilpasse ditt brukernavn spesielt for kommentering Formål. Informationthat du legger ut i et offentlig forum er offentlig informasjon, og kan brukes av oss og tredjeparter, som nærmere beskrevet i Skeletory.com vilkårene for bruk.